Hoitotekniikoita

Osteopaattisia hoitotekniikoita

Osteopaattiset tekniikat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin. Suorassa tekniikassa nivel asetetaan liikerajaa (barrier) vastaan, joka on suunta mihin nivelen liike on estynyt. Päämääränä suorassa tekniikassa on käyttää voimaa siten, että liike menee liikerajaa kohti/lävitse.

Epäsuorassa tekniikassa nivel asetetaan siihen suuntaan, johon liike on vapaampi, poispäin liikerajasta. Päämääränä on se, että kehon luonnollinen neurologia tai luontainen voima vapauttavat vastuksen.

Tekniikka voi olla aktiivinen tai passiivinen. Voima, jota tekniikassa käytetään, voi tulla ulko- tai sisäpuolelta. Ulkopuolelta tulevassa voimassa voidaan käyttää jollakin ruumiinosalla tehtävää vipuvartta. Voima voi olla myös nopea liike eli manipulaatio (HVT). Oskillointi on rytminen liike, joka kohdistetaan haluttuun alueeseen ulkoapäin.

Erilaisia osteopaattisia tekniikoita on monia. Seuraavassa on luetteloitu erilaisia osteopaattien käyttämiä tekniikoita. Nimiä on hieman hankala kääntää suomeksi, joten ne ovat alkuperäiskielellä.

MYOFASCIAL RELEASE

Tekniikka voi olla suora tai epäsuora, mutta usein passiivinen. Joskus käytetään potilaan hengitystä avuksi. Tekniikka kohdistetaan pehmytosiin, lihaksiin ja faskioihin. Suora tekniikka tunnetaan lähinnä venytyksenä tai traktiona. Epäsuorassa tekniikassa kudosta viedään liikerajasta poispäin ja seurataan kudoksen reagointia. Unwinding-tekniikka on faskiaalinen rentoutustekniikka.

COUNTERSTRAIN

Tekniikka on epäsuora. Keho asemoidaan asentoon, jossa jännittyneet lihakset ovat mahdollisimman rentoina. Tekniikka on passiivinen: kehon neurologiset voimat tekevät korjauksen.

MET (Muscle Energy Technique)

Tekniikkaa voidaan käyttää suorana tai epäsuorana. Tekniikka on aktiivinen. Tekniikassa potilas aktivoi omat lihaksensa, jotka tekevät korjauksen.

FACILITATED POSITIONAL RELEASE

Tekniikka on passiivinen ja epäsuora, jossa potilas laitetaan määrättyyn asentoon. Tekniikan voima tulee osteopaatista, joka kohdistaa kompression tai torsioliikkeellä voiman nikamaan tai lihakseen.

THRUST tai IMPULSE TECHNIQUE (HVT)

Potilas on passiivinen ja tekniikka on suora.

ARTICULATORY TECHNIQUE (long lever = pitkä vipu)

Suora tekniikka, joka yleensä on passiivinen. Aktiivisessa versiossa potilaan sisäänhengitys lisää vastustusta.

LIGAMENTOUS ARTICULAR STRAIN

Epäsuora tekniikka, jossa korjaava voima tulee ligamenteista, kehon asennosta ja hengityksestä.

FUNCTIONAL TECHNIQUE

Epäsuora ja passiivinen tekniikka.

CRANIAL TECHNIQUE ( Kallo )

Tekniikka voi olla suora tai epäsuora. Passiivinen tekniikka, jossa voima tulee kehon sisältä ja/tai hengityksestä.

VISCERAL TECHNIQUE ( Sisäelimet )

Tekniikka voi olla suora tai epäsuora. Käytetään aktiivisena tai passiivisena. Voima tulee kehosta tai hengityksestä tai osteopaatti ja/tai potilas tekevät sen.