Osteopatia

Mitä osteopatia on?

Osteopatian on kehittänyt Dr.Andrew Taylor Still (v.1874). Hän löysi suoran yhteyden/suhteen lihasluuranko systeemin ja muun elimistön välillä.

Osteopatia on ei-lääkkeellinen, kädet hoidettavan henkilön kehossa kiinni tapahtuva manuaalinen hoitomuoto. Hoidolla autetaan ja rohkaistaan kehoa parantamaan itse itseään. Siinä vapautetaan ja aktivoidaan kehon sisäisiä, parantavia mekanismeja toimimaan tavoitteena kehon sisäinen ja ulkoinen tasapaino.

Osteopatiassa ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena – toiminnallisena ja holistisena yksikkönä. Osteopaatti toimii vain avustajana, hoidettavan keho itse tekee parannustyön. Tämä lähestymistapa luo pohjan pitkäaikaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille samalla vähentäen oireita, joita kehossa esiintyy.

Osteopatia on kokonaisvaltainen diagnoosi- ja hoitosysteemi, jonka pyrkimyksenä on aikaansaada rakenteellinen ja toiminnallinen integriteetti/harmonia kehossa. Se yhdistää kehon ja mielen, jolloin hoidettava saa paremman yhteyden omaan kehoonsa, siis oppii tuntemaan ja tunnistamaan sen paremmin. Tämä auttaa asiakasta huomaamaan esim. jännityksen ennen kuin siitä muodostuu pitkäaikainen krooninen vaiva.