Periaatteet

Periaatteet

(Andrew Still)

1.

KEHO ON KOKONAISUUS

ja keho on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Kaikki pienimmätkin kehon osaset ovat yhteydessä toistensa kanssa eli muodostavat kokonaisuuden.

2.

KEHOSSA ON ITSESÄÄTÄVÄT, ITSENSÄ PARANTAVAT JA KORJAAVAT VOIMAT

Näiden mekanismien tulee toimia vapaina kaikista esteistä, jotta keho voi pysyä terveenä.

3.

RAKENNE (anatomia) JA TOIMINTA (fysiologia) VAIKUTTAVAT TOISIINSA

Ne toimivat yhdessä ja ovat riippuvaisia toisistaan. Ne muodostavat elävän kudoksen.

Hoidon tulisi aina perustua näihin 3 edelliseen kohtaan.